Bu bir gözlük mü? Hayır, ............................................

Correct! Wrong!

Sınıfta TV var mı? Evet, ............................................. .

Correct! Wrong!

deneme