DİLMER’in diğer bölümleri gibi İngilizce Bölümü’nün dil öğretim etkinliklerinde de, dünyada yeterliği ve geçerliği kanıtlanmış modern dil öğretim yaklaşım ve yöntemlerinden “iletişimsel yaklaşım ve yöntem” uygulanır. Bu yöntemde aslolan; öğrenciye dilbilgisini ihmal etmeden, onu bir araç olarak kullanmak yoluyla “dinlediğini anlama”, “ konuşma”, “okuduğunu anlama” ve “yazma” diye bilinen dört temel dil becerisini edindirmektir. Böylelikle DİLMER’de öğrencinin; temel düzeylerden yüksek düzeylere değin ”okuma”, “dinleme”, “konuşma” ile “yazma”  olarak belirlenen ve dili öğrendiği sırada elde etmesi gerekli olan asal öğrenme alanlarındaki üstün becerileri eşit oranda kazanması bir beceri kullanma aracı olan “dilbilgisi”nin aracılığıyla sağlanır. Ayrıca dil öğretimi alanındaki gelişmeler yakından takip edilerek; bulunup uygulamaya sunulmuş en yeni, en ileri teknikler incelenip İngilizce öğretimine uyarlanarak DİLMER’deki Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi daha da geliştirilmeye çalışılır.

TEMEL İNGİLİZCE PROGRAMI: A1 (Elementary)

Bu kurda öğrenciler sadece Temel İngilizce düzeyinde Dilbilgisi ve kelime öğrenmekle kalmaz, uygulama çalışmalarıyla öğrenilen bilgiler kullanılır hale getirilir. Derslere %70 oranında tecrübeli Türk İngilizce öğretmenleri girer. %30 oranında da uygulama amaçlı tecrübeli anadili İngilizce olan öğretmenler girer.

ORTA ALTI SEVİYE İNGİLİZCE PROGRAMI: A2 (Pre-intermediate)

Bu programda “Temel İngilizce” programında öğrenilmiş bilgiler derinleştirilir ve okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri geliştirilir. Bu seviyede İngilizce Dilbilgisi derslerine Türk öğretmen, Uygulama derslerine anadili İngilizce olan öğretmenler girer. Ders dağılım oranı %50 Türk öğretmen, %50 İngiliz öğretmen şeklindedir.

ORTA SEVİYE İNGİLİZCE PROGRAMI: B1 (Intermediate) 

Bu seviyede öğrenciler İngilizce’nin kompleks gramer yapılarını ve deyimleri öğrenirler. Bu öğrenme faaliyetlerini %30 oranında derse girecek olan Türk İngilizce Öğretmeni yürütür. %70 oranında derse girecek olan tecrübeli İngiliz öğretmense uygulama çalışmaları yapar.

ORTA ÜSTÜ SEVİYE İNGİLİZCE PROGRAMI: B2 (Upper Intermediate)

Bu seviyedeki öğrenciler İngilizce’nin ileri seviyedeki dilbilgisi yapılarını, kelime ve deyimlerini öğrenirler. Dilbilgisi derslerine çok az sayıda ders alacak Türk İngilizce Öğretmenleri girer. Kursun ağırlığını Okuma-Yazma, Dinleme-Konuşma becerilerini geliştirme ve bilinen İngilizceyi kullanılır hale getirme çalışmaları oluşturur. Bu çalışmaları tecrübeli anadili İngilizce olan öğretmenler yürütür.

İLERİ SEVİYE İNGİLİZCE PROGRAMI: C1-C2 (Advanced)

Bu seviyede derslere yalnızca anadili İngilizce olan öğretmen girer. Bu seviyedeki öğrenciler orijinal İngilizce metinler üzerinde çalışırlar. Çevre, politika, insan hakları, barış vb. gibi konularda yazılarla; çeşitli bilim dallarıyla, eğitim, sağlık gibi konularla ilgili çeşitli makaleler okunur, filmler izlenir ve konuyla ilgili yazılı ve/veya sözlü/görsel sunumlar yapılır.

 

Seviye Kur Haftada Saat/Toplam Saat Hafta/Ay Sayısı
A1 (Elementary: Temel) 1 6 / 96 16 / 4
A2 (Pre-Intermediate: Orta Altı) 1 6 / 96 16 / 4
B1 (Intermediate: Orta) 1 6 / 96 16 / 4
B2 (Upper-Intermediate: Orta Üstü) 1 6 / 96 16 / 4
C1-C2 (Advanced: İleri) 1 6 / 96 16 / 4

 

  • Öğrenci ve öğretmenlere %10 indirim,
  • İngilizce kurslarında kur tekrarında %50 indirim,
  • Zayıf öğrenciler için sınıf seviyesine yetişme imkanı.
Ders Detayları
Eğitmen
Hakan Yılmaz
Seviye
5
Kontenjan
10-15 öğrenci
Haftada Saat/Toplam Saat
6/96