Yunanca Kursu

Home / Yunanca Kursu

SISMANOGLIO MEGARO & DİLMER İŞBİRLİĞİYLE

 

Dilmer’in diğer bölümleri gibi Yunanca Bölümü’nün dil öğretim etkinliklerinde de, dünyada yeterliği ve geçerliği kanıtlanmış modern dil öğretim yaklaşım ve yöntemlerinden “iletişimsel yaklaşım ve yöntem” uygulanır. Bu yöntemde aslolan; öğrenciye dilbilgisini ihmal etmeden, onu bir araç olarak kullanmak yoluyla “dinlediğini anlama”, “ konuşma”, “okuduğunu anlama” ve “yazma” diye bilinen dört temel dil becerisini edindirmektir.

Böylelikle Dilmer’de öğrencinin; temel düzeylerden yüksek düzeylere değin ”okuma”, “dinleme”, “konuşma” ile “yazma”  olarak belirlenen ve dili öğrendiği sırada elde etmesi gerekli olan asal öğrenme alanlarındaki üstün becerileri eşit oranda kazanması bir beceri kullanma aracı olan “dilbilgisi”nin aracılığıyla sağlanır.

Ayrıca dil öğretimi alanındaki gelişmeler yakından takip edilerek; bulunup uygulamaya sunulmuş en yeni, en ileri teknikler incelenip Yunanca öğretimine uyarlanarak Dilmer’deki Yabancı Dil Olarak Yunanca Öğretimi daha da geliştirilmeye çalışılır.

 

EĞİTİM PROGRAMI

Her kur toplam 96 saattir ve 16 hafta ( 4 ay ) sürer.

 

TEMEL KULLANICI

A1:

Konuştuğu kişilerin yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşması ve yardıma hazır olması halinde basit düzeyde iletişim kurabilir.
Kendini ya da başkalarını tanıtabilir, bu bağlamda, nerede oturduğu, kimleri tanıdığı, sahip oldukları ve benzeri temel sorular yoluyla iletişim kurabilir.
Somut gereksinimlerini karşılayabilmek adına bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel deyimleri anlayabilir ve kullanabilir.

A2:

Basit bir dil kullanarak kendi özgeçmişi ve yakın çevresi hakkında bilgi verebilir ve anlık gereksinimleri karşılayabilir.
Bildiği, alışılmış konularda doğrudan bilgi alışverişinde bulunarak basit düzeyde iletişim kurabilir.
Kişisel, aile, alışveriş, iş ve yakın çevre ile ilgili konularda çok sık kullanılan temel deyimleri ve cümleleri anlayabilir.

 

BAĞIMSIZ KULLANICI

B1:

Yaşadığı olayları ve deneyimlerini aktarabilir; düşlerinden, umutlarından ve isteklerinden söz edebilir, görüşlerini ve planlarını kısaca nedenleriyle ortaya koyabilir.
Kişisel ilgi alanları doğrultusunda ya da bildiği konularda, basit, ancak fikirler arası bağlantıların oluşturulmuş olduğu metinler yoluyla kendini ifade edebilir.
Seyahatlerde, dilin konuşulduğu yerlerde karşılaşılabilecek çoğu durumların üstesinden gelebilir. Günlük yaşamda, işte ya da okulda, sık karşılaştığı ve tanıdık olduğu konulara dayalı yazılı ve sözlü ifadeleri ana hatlarıyla  anlayabilir.

B2:

Farklı konularda, ayrıntılı ve anlaşılır bir şekilde kendini ifade edebilir ve bir konunun olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyarak kendi bakış açısını yansıtabilir.   
Çok zorlanmadan, belli ölçüde doğal ve akıcı bir dil kullanarak anadilde konuşan birisiyle iletişim kurabilir. 
Soyut ve somut konulara dayalı karmaşık metinlerin ana fikrini anlayabilir, kendi uzmanlık alanı olan konularda teknik tartışmalar yürütebilir.

 

YETKİN KULLANICI

C1: 

Karmaşık konularda, bağlantıların ve ilişkilerin açıkça ortaya konduğu, iyi yapılandırılmış, ayrıntılar içeren metinler yoluyla kendini akıcı bir şekilde ifade edebilir.
Dili akademik ve mesleki amaçlar için ve günlük yaşamda esnek ve etkili bir şekilde kullanabilir.
Gereksinim duyduğu ifadeleri fazla zorlanmadan bularak kendini doğal ve akıcı bir şekilde ifade edebilir. Farklı yapıya sahip uzun ve karmaşık metinleri anlayabilir ve bu metinlerdeki dolaylı anlatımları ve imaları fark edebilir.

C2:

Akıcı bir dil kullanarak kendini tam anlamıyla ifade edebilir. Karmaşık durumlarda bile kendini ifade ederken ince anlam farklarından yararlanabilir. 
Farklı yazılı ya da sözlü kaynaklardan edindiği bilgiyi özetleyebilir, bu kaynaklara dayalı olarak bir tartışmayı yapılandırabilir, akıcı ve doğal bir anlatım ile sunabilir.
Duyduğu ve okuduğu her şeyi kolayca anlayabilir.

SEVİYE

TOPLAM SAAT

SÜRESİ

A1

96 Haftada 2 gün olmak üzere 16 hafta (4 ay)

A2

96

Haftada 2 gün olmak üzere 16 hafta (4 ay)

B1

96

Haftada 2 gün olmak üzere 16 hafta (4 ay)

B2

96

Haftada 2 gün olmak üzere 16 hafta (4 ay)

C1

96

Haftada 2 gün olmak üzere 16 hafta (4 ay)

C2

96

Haftada 2 gün olmak üzere 16 hafta (4 ay)

 

 

A1.1 seviyesinden başlamak üzere, her kur toplam 96 saatten oluşup 16 hafta sürmektedir.

 

Seviye

Toplam saat

Süresi

Temel

A1.1

96

Haftada 2 gün  olmak üzere

16 hafta (4 ay)

A1.2

96

Haftada 2 gün  olmak üzere

16 hafta (4 ay)

A2.1

96 Haftada 2 gün  olmak üzere

16 hafta (4 ay)

A2.2

96

Haftada 2 gün  olmak üzere

16 hafta (4 ay)

Orta B1.1 96

Haftada 2 gün  olmak üzere

16 hafta (4 ay)

B1.2

96

Haftada 2 gün  olmak üzere

16 hafta (4 ay)

B1.3

96

Haftada 2 gün  olmak üzere

16 hafta (4 ay)

B2.1

96 Haftada 2 gün  olmak üzere

16 hafta (4 ay)

B2.2 96

Haftada 2 gün  olmak üzere

16 hafta (4 ay)

 

 

2022 PROGRAMI

31 EKİM 2022

28 KASIM 2022

8 HAFTALIK NORMAL KURSLAR

2 OCAK 2023

30 OCAK 2023

27 ŞUBAT 2023

3 NİSAN 2023

2 MAYIS 2023

29 MAYIS 2023

3 TEMMUZ 2023

31 TEMMUZ 2023

4 EYLÜL 2023

2 EKİM 2023

30 EKİM 2023

27 KASIM 2023

16 HAFTALIK NORMAL KURSLAR

2 OCAK 2023

30 OCAK 2023

27 ŞUBAT 2023

3 NİSAN 2023

2 MAYIS 2023

29 MAYIS 2023

3 TEMMUZ 2023

31 TEMMUZ 2023

4 EYLÜL 2023

2 EKİM 2023

30 EKİM 2023

27 KASIM 2023

TATİLLER

27 MART 2023 – 31 MART 2023 TATİL

21-22-23 NİSAN RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

23 NİSAN 2023 ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

1 MAYIS 2023 EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

19 MAYIS 2023 ATATÜRK’Ü ANMA,GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

26 HAZİRAN – 2 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI TATİLİ

15 TEMMUZ 2023 DEMOKRASİ VE MİLLÎ BİRLİK GÜNÜ

28 AĞUSTOS 2023 – 1 EYLÜL 2023 TATİL

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

25 – 31 ARALIK 2023 TATİL

* Dilmer’de resmi tatil ve dini bayramlarda ders yapılmaz.

Dilmer tarafından online Yabancı Dil Olarak Türkçe ve yabancı dil dersleri düzenlenmektedir. Bu derslerde online dersler için uygun sayıyı aşmayacak guruplar oluşturulup, konusunda uzman öğretmenlerimiz tarafından yazılı, görsel ve işitsel materyaller kullanılarak yüz yüze derslere eş değer dersler verilir.

Ayrıca Dilmer, talep üzerine özel gruplar ve bire bir online dersler düzenler.

Dilmer, devam eden online derslerimize hemen katılmak isteyen öğrenci adaylarına online seviye belirleme sınavı yapar ve uygun gruba katılmasını sağlar.

 

BAŞVURU FORMU