Online Eğitim

Home / Online Eğitim

Neden Online Eğitim, Neden Dilmer?

Online eğitim zamanımızın hem gereklerinden, hem de avantajlarından biridir. Online eğitim sayesinde yüz yüze eğitim programlarımıza katılamayan dünyanın her yerinden öğrencilerimizin eğitimlerini devam ettirmelerini sağlayabilmekteyiz.

Dilmer, çünkü dil öğretimi üzerine uzmandır.

  • Yirmi Yıllık Eğitim Tecrübesi

    Dilmer kurucularının 30 yıllık eğitmenlik tecrübesi ve Dilmer’in gelişerek devam eden 20 yıllık tecrübesi vardır. Dilmer yüz yüze eğitimdeki tecrübesinden online eğitime de yararlanmaktadır.

  • Tecrübeli, Genç ve Yetkin Eğitim Kadrosu

    Dilmer tecrübeli, genç ve yetkin eğitim kadrosuna sahiptir. Dilmer’in eğitim kadrosu yüz yüze eğitimdeki başarılarını online eğitime de en iyi şekilde yansıtan, teknolojinin sağladığı olanak ve teknikleri en verimli şekilde kullanan, ihtiyaca göre ek materyaller hazırlayabilen online eğitimde yetkin öğretmenlerden oluşur.

  • Kurs Bitirme ve Katılım Belgeleri

    Dilmer’in eğitim programlarına katılan öğrencilerimiz kurs bitirme belgesi veya kursa katılım belgesi alabilirler. Dilmer her kursun sonunda yüz yüze eğitimde yaptığı gibi kurs bitirme sınavı yapar. Online yapılan bu sınavlar sonucunda başarılı olan öğrencilere kursu bitirme belgesi verilir. Belgeri gerek online olarak, gerekse basılı olarak kendilerine verilir. Kurs bitirme sınavına katılmayan öğrencilerimize kursa katılma belgesi verilir.

9 Kişiyi Aşmayan Gruplar

Dilmer’in online guruplarına katılmak isteyen öğrencilere, eğer başlangıç seviyesinde değillerse, gerek online olarak, gerekse yüz yüze seviye belirleme sınavı yapılır ve dil seviyelerine uygun guruba katılmaları sağlanır.

Ayrıca, bu sınavlar sonucunda dil seviyesi belirlenen öğrenciler, eğer devam eden guruplardan birine uygun dil seviyesindeyseler, beklemelerine gerek olmaksızın uygun oldukları guruba katılabilirler.

 

 

Özel Talepler ve Özel Gruplar

Dilmer, online eğitim için belirlediği programları sunar, ancak isteklere ve ihtiyaçlara göre, farklı programlar da düzenler. Talebe bağlı olarak özel guruplar için programlar düzenler.

Ayrıca isteğe bağlı bir’e bir online programlar düzenler.

 

 

Program ve Materyaller

Dilmer online derslerde uyguladığı yöntem ile, online programımızdaki bir öğrenci isterse yüz yüze programa devam edebilir. Aynı şekilde yüz yüze programımızdaki bir öğrenci online programımıza katılabilir.

Dilmer yüz yüze programlarda kullandığı yazılı, görsel, işitsel materyalleri online programlarda da kullanır ve yüz yüze derslere eş değer dersler verir.

Kayıt Formu