Sık Sorulan Sorular

Home / Sık Sorulan Sorular

Sorularınız mı var?

Dilmer profesyonel Eğitim Kadrosu, personeli, eğitim sistemi ve eğitim yayınlarıyla Dünyada 1 numaradır. Kendi öğretmenlerinin yazdığı yayınları kullanan ve bu yayınları başka eğitim kurumlarına da satabilen ender dil okullarındandır. Yabancılara Türkçe öğretimi alanında en çok yayını olan dil okuludur.

Dilmer’in bütün bölümlerinde dünyada yeterliliği ve geçerliliği kanıtlanmış modern dil öğretim yöntem ve yaklaşımlarının en olumlu yönlerinin en uygun sentezi olmak üzere seçmeci yöntemin (eklektik metodun) bir türü olan “Bütünsel Yöntem“ uygulanır. Bu yöntemde aslolan; öğrenciye dilbilgisini ihmal etmeden onu bir araç olarak kullanmak yoluyla “dinlediğini anlama” , “konuşma”, “okuduğunu anlama” ve “yazma” diye bilinen dört temel dil becerisini edindirmektir. Böylelikle Dilmer’de öğrencinin temel düzeylerden yüksek düzeylere değin “dilbilgisi”, “okuma anlama”, “dinleme anlama”, “dikte”, “yazılı anlatım” ile “sözlü anlatım” olarak belirlenen ve dili öğrendiği sırada elde etmesi gerekli olan altı asıl alanda üstün becerileri eşit oranda kazanması sağlanır. Ayrıca dil öğretimi alanındaki gelişmeler yakından takip edilerek bulunup geliştirilmiş en yeni, en ileri yaklaşım, yöntem ve teknikler incelenerek bunların Dilmer’e uyarlanması sağlanır.

Kitaplarımız her biri 30 yılın üzerinde yabancılara Türkçe öğretiminde deneyimli ve yüksek lisans ve de doktora derecesine sahip Dilmer’in Kurucuları tarafından hazırlanmıştır.

Dilmer, Öğrenci Vizesi  ve ikamet belgeleri almak için öğrenci belgesi vermeye yetkili bir kurumdur.

Üniversitelerde ve iş başvurularında kullanabilirsiniz.

Öğrencilerimizin büyük çoğunluğu Avrupa ülkelerinden gelmektedir. Ancak herhangi bir ülkeden belirgin bir çoğunluk yoktur. Öte yandan kurulduğumuz 1999 yılından bu yana 76 farklı ülkeden öğrencimiz olmuştur.

Öğrenci yaş profilimiz;

18-25 yaş     40%

25-35 yaş     40%

>35   yaş      20%

  • Öğrenci profilimiz; Üniversite öğrencileri, Diplomatlar ve aileleri, Türk vatandaşı ile evli olanlar, Şirket çalışanları ve aileleri, turistler vb.

Dilmer’in öğretmenlerinin çoğunluğu Türk Dili ve Edebiyatı olmak üzere tamamı üniversitelerin dil bölümü mezunlarıdır. Ayrıca birçok hocamız Yabancılara Türkçe alanında yüksek lisans derecesine sahiptir.

Yabancı dillerde görev alan öğretmenlerimiz alanlarında eğitim almıştır ve anadilleri öğretmiş oldukları dildir.

TECRÜBE, güven, referans ve DİLMER’deki çok kültürlü aile ortamı.

Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan Dilmer Dil Okulu; 1988-1999 tarihleri arasında aynı Öğretim görevlileri ile Tömer olarak; 1999’dan beri de Dilmer olarak İstanbul’un kültür, ticaret ve eğlence merkezi olan Taksim’de bulunmaktadır. Dilmer’de dersler deneyimli, bilgili, araştırmacı, dinamik ve  genç öğretmenlerle uluslararası modern yöntemlerle yapılmaktadır.

Dilmer olarak İstanbul’un kültür, ticaret ve eğlence merkezi olan Taksim’de bulunmaktadır. Her yere ulaşımın otobüs, metro, tramvay, dolmuş gibi toplu taşıma araçlarını kullanarak çok gidebilirler.

Dilmer’de her ay yeni kurs dönemi başlar. Fakat eğer biraz Türkçe biliyorsanız istediğiniz gün yazılı ve sözlü seviye tespit sınavı yaptıktan sonra mevcut sınıflarımızdan birine katılabilirsiniz.

Vermiyoruz, ciddi hiçbir kurum da öğrenme garantisi veremez. Zira her insanın dil öğrenme hızı ve yeteneği aynı değildir. Ancak biz başarısız olan (%6 civarında) veya çeşitli sebeplerden yeterli öğrenemediğini düşünen öğrencilerimize aynı kuru tekrar etmeleri durumunda %50 indirim hakkı veriyoruz.

(Üst üste olmak üzere aynı kuru üçüncü defa yapmak isteyen öğrencimize üçüncü defayı biz hediye ediyoruz. Yeter ki siz öğrenmek için azimli olun, biz her zaman sizin yanınızda olacağız.)

  • Eğer hafta içi her gün kursa gelirseniz bir kuru bir ayda bitirebilirsiniz.
  • Hafta içi 3 günlük kursa gelirseniz bir kuru 2 ayda bitirebilirsiniz.
  • Hafta sonu kursalarına gelirseniz bir kuru 3 ayda bitirebilirisiniz.
  • Yabancı dillerde bir kuru 4 ayda bitirebilirsiniz.

Sınıflarımızda öğrenci sayımız 15 ile sınırlıdır. En düşük ise 4 öğrenci ile sınırlıdır. Buna mukabil her seviyede kur açma politikamıza bağlı olarak 2 öğrenci için bile sınıf açabilmekteyiz.

Her kurs döneminde, her seviye kurs açmak,  bizim önem verdiğimiz politikalarımızdan biridir. Bunu gerçekleştirebilmek adına 2 öğrenci için bile sınıf açabilmekteyiz.

Daha Fazla Bilgi İçin