YABANCI DİLİM TÜRKÇE

Home / YABANCI DİLİM TÜRKÇE

Yabancı Dilim Türkçe serisinde her kitap bir düzey içindir. Her bir kitap düzeyine uygun dilbilgisi öğretimi ve alıştırmaları, düzeyine uygun okuma metinleri,
düzeyine uygun dinleme metinleri içerir.

Yabancı Dilim Türkçe serisinde her bir kitapta ait olduğu düzeyde öğretilmesi ve/veya öğrenilmesi gereken dilbilgisi, öncelikleri göz önünde bulundurularak belirli bir sırayla verilmiştir.

Kitapların sözcük dağarcığı düzeylerine uygun olarak seçilmiştir.

Each book of Yabancı Dilim Türkçe series is designed for one level. Grammar, exercises, reading texts and vocabulary are suitable for the corresponding level.

  Select Books:*

  Name Surname:*

  Phone:*

  E-mail:*

  Country:

  Piece:

  Message & Address: